Ay: Mayıs 2022

Anasayfa » 2022 » Mayıs
Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ …Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez…” Ra’d Suresi, 11. “  Kulların kalbleri Allah’ın kudret elindedir....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit. Rabbine hamdederek O’nu tesbih...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Yine) A’râf ehli simalarından tanıdıkları birtakım adamlara seslenerek derler ki “Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” İnşirah Suresi, 7-8. “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz, şüphesiz Allâh da ziyâdesiyle affedici ve kâdirdir.” Nisa Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.” Tevbe Suresi, 119. “Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” Bakara Suresi, 222. “ Allah temizdir, temizliği...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Ey Peygamber!) Hevâ ve hevesini ilâh edineni gördün mü? Artık sen onlara vekil değilsin!” Furkan Suresi 43. “Sizden biriniz,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Onlar: “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki, Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan da pek cimridir.”...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Namazı devam üzere kıl! Gerçekten namaz, fahşâdan, yâni çirkinlik, edebsizlik, fuhşiyyat ve münkerden; aklın ve dînin beğenmeyeceği uygunsuzluk ve...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Allâh’ı zikretmek; elbette en büyük (ibâdet)’tir…” Ankebût Suresi, 45. “Allâh’ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misâli, diri ile ölü gibidir.” Hz....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey îmân edenler! Allah’a karşı takvâ üzere bulunun ve sözü doğru söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Andolsun biz Lokman’a: “Allah’a şükret!” diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Şüphesiz ki (emrettiğim) bu yol, Ben’im dosdoğru yolumdur. O halde ona tâbî olun. Başka yollara sapmayın, yoksa (bu hareketiniz)...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da böyle...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. “Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Allah, kendini beğenen ve durmadan böbürlenip duran kimseyi sevmez.” Nisâ Suresi, 36. “Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ İyi bilin ki dünyâ hayâtı, ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” Hucurât Suresi, 10. “ Allah, sizin için...
DEVAMINI OKU
12