Peygamberimizin (s.a.v.) Ecdâd-ı Âlîsi (Dedeleri)

Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam, Hz. İbrahim aleyhimesselâm’ın büyük oğlu Hz. İsmail aleyhimesselâm’ın neslindendir. Soyu Adnan’a kadar kesin olarak bellidir. Efendimizin Adnan’dan gelen kesintisiz bilinen nesebi sırasıyla şöyledir:

Peygamber_Efendimiz_Hz_Muhammed_in_Seceresi_Soy_Agaci

 

 • Adnân
 • Ma’âd
 • Nizâr
 • Mudar
 • İlyâs
 • Müdrike
 • Huzeyme
 • Kinâne
 • Nadr
 • Mâlik
 • Kureyş (Fihr)
 • Gâlib
 • Lüey
 • Kâ’b
 • Mürre
 • Kîlâb
 • Kusay
 • Abdümenâf
 • Hâşim
 • Abdülmuttalib (Dedesi)
 • Abdullah (Babası)

Peygamber Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir nesep zinciridir. Bir hadisi şerifte Resulü Ekrem Efendimiz:

Ben nesilden nesle seçilerek intikal eden Adem oğulları soylarının en temizinden naklolundum, sonunda içinde bulunduğum Hâşim Oğulları ailesinden neşet ettim” (Buhari) buyurmuştur.

Diğer bir hadisi şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır:

Allah, Hz İbrahim’in oğullarından Hz. İsmail’i, İsmail oğlularından Kinâne oğullarını, Kinâne oğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşim oğullarını, Hâşim oğullarından da beni seçmiştir.” (Tirmizi)

 

Paylaşabilirsiniz...