ESMA-ÜL HÜSNA

Esmâ-ül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

 

ALLAH

Kurandaki Esma-ül Hüsna’dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir. İhlasla “Ya Allah” diye bir Müslüman bu isme devam etse, duası kabul olunur. Şeytanın şerrinden emin olur. Rızkı genişler ve Allah’ın izniyle şifa bulur. Kim “Ya Allah” zikrini günde 1000 defa söylerse onun kalbinden bütün şek ve şüpheler çıkacaktır ve onun imanı kuvvetli olacaktır.

ER-RAHMAN

(Dünyada Herkese Rahmet Eden)

Her namazdan sonra 100 defa ” Ya Rahman ” söyleyen kimsenin kalbinden her kısım katılık ve gaflet uzaklaşır. Ruhsal hastalık içerisinde olan bir kimse bu ismi kıldığı namazlardan sonra 33 kez okursa içinin daralması geçer. Yüce Allah bir kudsi hadiste şöyle buyurur: ” Rahmetim gadabımı (Kızgınlığımı) geçmiştir.”

ER-RAHİM

(Çokça Merhamet Edici)

Her namazdan sonra 100 defa ” Ya Rahim ” söyleyen kimse dünyalık belalardan ve musibetlerden korunur. Büyü ve nazara karşı günde 99 kez okunmalıdır. Aynı zamanda yaratıklardan ona zarar gelmez. İhlasla ” Ya Rahim ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, bütün yaratıkların merhametini celbeder, afet ve belalardan kurtulur.

EL-MELİK

(Kainatın Tek Sahibi)

Hergün sabah namazından sonra ” Ya Melik ” ismini okuyan kişinin rızkı çoğalır. Maddi sıkıntısı biter. Bolluk ve ferahlık gelir. İhlasla ” Ya Melik ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, bütün kötülüklerden emin, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, sırlara vakıf olur.

EL-KUDDUS

(Noksanlıktan Uzak Olan)

 Kim öğle vakti bu ismi şerifi okursa günü bereketli geçer. Bunalımdan Arınır. Doğum yapacak kadın bu ismi doğumdan 19 gün önceden doğum anına kadar günde 40 kez okursa sancısı hafif doğumu kolay geçer. İhlasla ” Ya Kuddüs ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan uzaklaşır. Ruh ve sinir hastaları devam ederse Allah’ın izniyle şifa bulur.

ES-SELAM

(Ayıpsız Olan Zat)

Kim Allah’ın bu ismini çokça sayıda okursa afetlerden korunacaktır. Bu isim 115 defa okunarak bir hastaya okunursa, Allah’u Teala sıhhat ve şifa verecektir. İhlasla ” Ya Selam ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, Yüce Allah dünya ve ahiret işlerinde ona kolaylık verir.

EL-MÜ’MİN

(Kullarına Emniyet Veren)

 Herhangi bir kimse bir korku anında Allah’ın bu ismini 40 defa okursa Allah-u Teala onu her kısım korkudan ve zarardan korur. Kim bu ismi okursa yada yazarak yanına korsa, o kimse maddi ve manevi yönden Allah-u Teala’nın emniyetinde olacaktır.

EL-MÜHEYMİN

(Koruyan Ve Gözeten)

Kim yıkandıktan sonra 2 rekat namaz kılarak, tam bir teveccühle 100 defa bu ismi söylerse Allah-u Teala onu maddi ve manevi yönden temizlenecektir. Kim 99 defa söylerse gizli şeylerin ilmi ona hasıl olacaktır. Günahkar kulların işledikleri günahları zerre kadar fazla ceza vermeyendir. ” Ya Müheymin ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, düşmanlarından emin, dileklerine nail olur.

EL-AZİZ

(Herşeye Galip)

Kim Allah’ın bu ismini günde 40 defa olmak üzere 40 güne kadar okursa, Allah-u Teala onu izzet sahibi ve zengin kılar. Kim sabah namazından sonra 33 defa okursa, o kimse hiçbir kimseye muhtaç olmayacaktır. İhlasla ” Ya Aziz ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, insanlar arasından aziz olur. Rızkı çoğalır. Maksadına nail olur.

EL-CEBBAR

(Herşeyden Kuvvetli)

Kim Allah’ın bu ismini sabah ve akşam 99 defa okursa zulmeden kimselerin zulmünden koruyacaktır. Kim Allah’ın bu ismini gümüş yüzüğe yazdırarak bu yüzüğü takınırsa onun heybeti insanların kalbine yerleşecektir. İhlasla ” Ya Cebbar ” diyen bir Müslüman bu isme devat etse, herkez tarafından sevilir, hertürlü şetrden emin olur.

EL-MÜTEKKEBBİR

(Büyüklükte Benzeri Olmayan)

 Kim Allah’ın bu ismini çok sayıda söylerse Allah-u Teala ona izzet verecektir. Eğer işin başlanğıcında bu Allah’ın ismi çok sayıda söylenirse o iş çok başarılı birşekilde sona erecektir.

EL-HALİK

(Yaratan)

 Kim Allah’ın bu ismini günde 100 defa söylemek üzere 7 güne kadar devam ederse o kimse bütün belalardan korunur.

EL-BARİ

(Canlandıran)

 Çocuğu olmayan bir kadın 7 güne kadar oruç tutarak orucunu suyla açsın ve sonra 21 defa ” El-bari-ul Musavviru ” okusun. Ona bir çocuk nasip olacaktır. Nikahtan önce 40 kez okunursa geçim dirliği sağlanır.

EL-MUSAVVİR

(Şekil Ve Suret Veren)

 Çocuğu olmayan bir kadın 7 güne kadar oruç tutarak hergün bu 3 tane Allah’ın isimlerini ” Ya-Halik,Ya-Bari,Ya-Musavvir ” 21 defa okuyarak bir bardağa üfler ve bu suyla orucunu açarsa onun çocuğu olacaktır. İhlasla ” Ya-Musavvir ” diyen bir Müslüman bhu isme devam etse, zor işleri başarır, muradına nail olur.

EL-GAFFAR

(Sonsuz Bağışlayan)

 Kim Allah’ın bu ismini Cuma günü Cuma namazından sonra 100 defa söylerse onun bağışlandığına dair bazı alametler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Kim hergün ” Ya-Gaffaru İğfirli ” okursa Allah-u Teala onu bağışlanmış kimselerin zümresinden eyleyecektir.

EL- KAHHAR

(Herşeyi Kontrolünde Bulunduran)

 Kim Dünya sevgisine aşırı derecede kapılmışsa Allah’ın bu ismini çok sayıda zikretmesiyle onun kalbinden dünya sevgisi çıkacak ve Allah-u Teala’nın sevgisine yerleşecektir. İhlasla ” Ya Kahhar ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse düşmanlarına karşı galip gelir, şeytani ve nefsani duygularından emin olur.

EL-VEHHAB

(Herşeyi Devamlı Veren)

 Kim fakirliğe düşmüsse ve Allah’ın bu ismini çok sayıda zikir ederse veya 2 rekat kuşluk namazın kılarak namazın 2. rekatının 2. secdesinde 40 defa bunu okursa hayret edilecek şekilde Allah-u Teala onun fakirliğini uzaklaştıracaktır. İhlasla ” Ya Vehhab ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse bol rızıka erişir, ilim ve hikmet sahibi olur.

ER-REZZAK

(Çok Rızık Veren)

 Kim sabah namazından sonra önce evin dört köşesinde onar defa Allah’ın bu ismini okuyarak üflerse, Allah-u Teala ona rızık kapısını açacaktır. Ve o eve hastalık -iflas girmeyecektir. Bunu okurken evin sağ tarafından başlayıp kıbleye yönelmek gerekir.

EL-FETTAH

(Zorluğu Kolaylaştıran)

Sabah namazından sonra iki elini göğsüne koyarak 70 defa ” Ya- Fettah ” diyenin içindeki sıkıntı stres ve depresyon hafifler. İhlasla ” Ya Fettâh ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, bütün zor kapılar açılır, gönlünde büyük fetihler meydana gelir.

EL-ALİM

(Geniş İlim Sahibi)

Bu ismi 100 kez okuyanın zihni açılır. İlim ve marifeti kısmeti artar. İmtihanda başarılı olur. İhlasla ” Ya Elim ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, maddi ve manevi ilim kapıları kendisine açılır.

EL-KABID

(Rızkı Daraltan)

 Bu ismi söyleyerek ekmek parçasını 40 gün yiyen insan geçim sıkıntısından boçtan kurtulur. İhlasla ” Ya Kâbid ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, zulumden, kötü huydan ve sıkıntıdan kurtulur.

EL-BASIT

(Genişleten)

Kuşluk namazından sonra 10 defa okuyup avucuna üflemek sonra yüzüne sürmek ihtiyaçları giderir. Bereketi genişletir.

EL-HAFID

(Alçaltan)

Yolculuğa çıkarken okuyan kişinin uğrayacağı kaza ve belaya kalkandır. İçi daralan kişinin elini göğsüne koyarak 70 defa okuması gönlünü ferahlatır.

ER-RAFİ

(Yücelten)

 Meşru bir amaca erişmek isteyen kişi Perşembe gecesi 100 kez bu ismi okursa idealine kavuşur. İhlasla ” Ya Râfi ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, maddi ve manevi dereceleri yükselir, imkanlara kavuşur.

EL-MUİZZ

(İzzet Veren)

 Cuma veya Pazartesi günü akşam namazdan sonra 40 defa okunursa Allah o kulunu izzet sahibi yapar.

EL-MUZİL

(Zillet Veren)

 Başına bir nazar ve büyü isabet eden kişi bu ismi 99 kere okur ve suya üfler ve içerse hasetcilerin ve cinlerin şerrrinden korunur.

EL-SEMİ

(Herşeyi İşiten)

 Perşembe sabha namazından sonra bu ismi 40 kez okuyanın basireti açılır. Feraseti genişler. İhlasla “Ya Semi ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse duası kabul olurnur kulak rahatsızlığından kurtulur.

EL-BASİR

(Herşeyi Gören)

 Hastalık ve sıkıntı halinde şifa bulmak amacıyla 100 kez okunursa Allah ona derman ve şifa nasip eder.

EL-HAKEM

(Hükmeden)

 İşleri ters giden ve yakınlarıyla geçimsizlik yaşayan bir kişi bu ismi Cuma gecesinden 70 kez okursa dergın olduklarıyla barışır, işi kolaylaşır.

EL-ADL

(Adalet Sahibi)

Haksızlığa uğrayan bir kişi bu ismi şerifi 33 kez okur ve yüzüne sürerse uğradığı haksızlıktan kurtulur. Allah asla zulmetmezi hak ile hükmeder, mahluklara büyük nimet vermekte adildir

EL-LATİF

(Lütuf Sahibi)

 Bu ismi hergün 9 kez okuyan kişinin rızkı bereketlenir, kalbi yumuşar ve her işi hayırla sonuçlanır. İhtiyaç duyduğu nimetlere ulaşır.

EL-HABİR

(Herşeyin İç Yüzünü Bilen)

 Bu ismi hergün sabah uyanınca 7 kez okuyan kişinin uğrayacağı muhtemel musibet ve kazalardan emin olur. Şehvet arzusuna yenik düşmemek isteyen kişi bu ismi çok okursa bu durumdan kurtulur.

EL-HALİM

(Hoşgörü Sahibi)

 Kim bu ismi bir kağıda yazıp onu üzerinde taşır ve her kıldığı namazda 33 kez okursa öfkeye yenik düşmez, şerli insanların kötüşüğünden korunur. Bu ismi şerifi okuyanın kalbini yumuşatır. Bizler Halim Rabbimize iman edenler olarak tatlı dilli, güler yüzlü, bal gibi sözlü olacağız. ” Allah Kahretsin ” dediklerimizi Allah yok etseydi tek başımıza kalırdık. ” Ya Halim ” diyelim. Beddua okumayalım Halim olan Allah ıslah etsin diyelim.

EL-AZİM

(Azamet Sahibi)

 Allah güçlü ve kuvvetlidir. Herhangi bir sıkıntısı olan kimsa sabah uyandığında ve gece yatarken bu ismi 30 kez zikrederse Allah’ın inayeti ve yardımı ona isabet eder.

EL-GAFUR

(Çok Bağışlayan)

 İşlediği bir günahtan dolayı pişmanlık duyan kimse secde halinde ” Ya Gafur Rabbi Firli ” derse Allah onun işlediği suçu bağışlar.

EŞ-ŞEKUR

(Kıymetini Bilen)

 Bir kimse ekonomik yönden zor bir dönem geçiriyorsa herhangi bir hastalık ve üzüntüye maruz kalmışsa bu ismi ezan ile kamet arasında 41 defa okursa Allah onu bu halden kurtarır.

EL-ALİYY

(Yüce Makam Sahibi)

 Bir kimse bir işte başarılı olmak ve Allah’ın bu ismini devamlı okur ve bir mkağıda yazıp üzerinde taşırsa Allah o kimseyi o işte başarılı kılar. Sınav ve hayırlı işe niyetlenen kişiler bu ismi çok okumalıdır.

EL-KEBİR

(Çok Büyük)

 Bir kimse hastalıktan muzdaripse bu ismi 7 gün 5 vakit namaz sonrasında 20 şer kez okursa sağlığına kavuşur. Gurbettekiler sılasına kavuşur. Evden çıkarken bu ismi 40 kez okuyan eve sağ sağlim döner.

EL-HAFIZ

(Herşeyi Koruyan)

 Cinlerin musubetine uğramamak gece çocuğun ağlamaması için 70 kez okunan isimdir. Bu ismi bir kağıda yazılıp kapı üstüne saklanırsa o eve hırsız girmez, hertürlü tehlikeyi uzaklaştırır.

EL-MUKIYT

(Güç Ve Rızık Sahibi)

Aklı ve inancı tehlikelerden korumak içn boş bir su bardağına 7 defa bu ismi okuyup üflerse daha sonra bu bardağa su koyup içerse aklını kaybetmez delirmez. İçi rahatlar. Mutfak girişine bu isim yazılırsa o evde yokluk çekilmez.

EL- HASİB

(Hesap Sahibi)

 Bir kimsenin gönlünde bir korku varsa bu kişi Perşembe gününden başlayarak 8 gün bu ismi sabah ve akşam namazından sonra 70 defa okursa içindeki bütün korkular gider.

EL-CELİL

(Celalet Sahibi)

 Kim bu ismi misk veya sürme ile yazarak o kağıdı yanonda taşırsa Allah ona zihin açıklığı ve isabetli karar verme nasip eder.

EL-KERİM

(İkramı Bol)

Allah’ın bu ismini yatarken 100 defa okuyan kişinin gecesi hayırlı geçer. Kabus ve korku yaşamaz gündüzü nimet ve ikramıyla bolluklar geçer.

EL-RAKİYB

(Gözetleyici)

Kim Allah2ın bu ismini sabah uyandığında 7 defa okuyup çocuklarının üzerine üflerse hertürlü belalardan ve musibetlerden korunurlar.

EL-MUCİB

(Duaları Kabul Eden)

 Dualarının kabul edilmesini isteyen kimse duasına ” Ya Mucib ” diye başlarsa istekleri Allah katında makbul olur.

EL-VASİY

(Herşeyi Kuşatan)

 Geçim sıkıntısı yaşayanlar bu ismi çok miktarda okursa Allah maddi ve manevi zenginlik verir. Ona açılan yürekler boş çevrilmez ve cevapsız bırakılmaz. İhlasla ” Ya Vasi ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse geçim sıkıntısından ve kötü huylardan kurtulur.

EL-HAKİM

(Hikmet Sahibi)

Bir işi yarım kalan bahtı ve kısmeti kapalı olan eli dar olan bir kişi bu ismi sabah namazından sonra 77 kez okursa Allah ona hikmet kapıları açar. İhlasla ” Ya Hakim ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, ilim ve hikmet sahibi olur. Rızkı genişler.

EL-VEDUD

(Aşkla Seven)

 Bir evde eşler arasında dargınlık ve geçimsizlik varsa 1000 defa okuyarak yemeğe üflemek kadın ile koca arasındaki geçimsizliği bitirir. Aralarından muhabbet oluşur.

EL-MECİD

(İsteklere İcabet Eden)

 İsteklere icabet eden ettiği duaları kabul olunmayan ve böyle düşünen insanlar bu ismi ezandan sonra çok sayıda okursa Allah katında duaları kabul olur. İhlasla ” Ya Mecid ” diye bir Müslüman bu isme devam etse, vesveseden ve ruhi bunalımlardan kurtulur.

EL-BAİS

(Ölüleri Dirilten)

 Allah’ın bu ismini gece yatağa girerken 100 defa okuyan kimsenin kalbi ferah olur. Sabaha diri ve dinç kalkar. Öldükten sonra tekrar dirilmeye ” ba’su b’de’l-mevt ” denir. İhlasla ” Ya Bais ” diye bir Müslüman bu isme devam etse, ibadetleri sever, hayır kapıları açılır.

EŞ-ŞEHİD

(Heryerde Nazır Olan)

Nikah öncesi eşler bu ismi 40 kez okursa evlilikleri bereketli, geçimleri muhabbetli, çocuklar hayırlı ve itaatkar olur. İhlasla ” Ya Şehid ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, Allah’a itaat eder, ahlakı güzelleşir ve sıkıntıdan kurtulur.

EL-HAKK

(Gerçeği Ortaya Koyan)

Bir kişi koyduğu eşyasını bulamıyorsa veya bir eşyasını kaybetmişse bu ismi ezanlar okunurken 40 kez okursa kaybolmuş eşyasını bulur.

EL-VEKİL

(Herşeye Yeterli Olan)

Kimin eşi ve çocukları huysuzsa bu kimse 21 defa bu ismi okuyup onların üzerine üflerse huysuzluk sona erer. Bu isim her türlü afetlerden korur.

EL-KAVİYY

(Büyük Kuvvet Sahibi)

 Kim, gerçekten zulme ve haksızlığa uğramışsa zulmeden kimsenin zulmünden ve haksızlık yapanın haksızlığının bitmesi niyetiyle Allah’ın bu ismi çokça söylerse; Bu kimse bu gibi şeylerden korunacaktır.

EL-METİN

(Çok Sağlam)

 Hangi doğum yapan bir hanımın sütü gelmiyorsa Allah2ın bu ismi yazılarak suyun içine konur ve kağıt suyun içinde yıkanarak bu su o kadına içirilirse güzel bir şekilde sütü gelir. İhlasla ” Ya Metin ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, güçlüirade sahibi olur, ahlakı güzelleşir.

EL-VELİYY

(Büyük Yardımcı)

 Hangi erkek hanımının huyundan ve karakterinden mutsuzsa; Hanımının yanına gittiği zaman Allah’ın bu ismini okumaya devam etsin. Hanımının güzel ahlaklı birisi olacaktır.

EL-HAMİD

(Övgüye Layık Olan)

Kim, 45 güne kadar aralıksız hergün 93 defa, yalnız başına kalabileceği bir yerde Allah’ın bu ismini ” Ya Hamid ” okursa onun bütün kötü huyları ve adetleri bitecektir.

EL-MUHSİ

(İlmiyle Herşeyi Bilen)

 Kim Allah’ın bu ismini 20 defa bir ekmek parçasına hergün okuyarak üfler ekmek parçalarını yerse, istediği ona tabi olacaktır. İhlasla ” Ya Muhsi ” diyen bir Müslüman bu isme devam ederse, zihni açılır, bütün canlılar tarafından sevilir.

EL-MÜBDİ

(İlk Önce Yaratan)

 Kim seher vaktinde hamile kadının karnına elini koyarak 99 defa ” Ya Mübdi ” söylerse ne o çocuk düşecektir, nede vaktinden önce doğacaktır. Hamile hanımların her gece yatmadan önce 33 kez okuması gerekir.

EL-MUİD

(İkinci Defa Yaratan)

 Kaybolan kimsenin döndürülmesi için ve onun nerede olduğunun anlaşılması için; Allah’ın bu ismi, evin her dört köşesinde 70 defa söylenirse kaybolan ya dönecektir, yada nerede olduğu bilinecektir. İhlasla ” Ya Muid ” diyen bir Müslüman bu isme devam ederse, elinden giden nimetler yerine gelir, unutkanlıktan kurtulur.

EL-MUHYİ

(Hayat Veren)

 Hasta bir kimse Allah’ın bu ismini çokca zikrederse veya başka birisi hasta kimseye okuyarak üflerse iki halde de hasta iyileşecektir. Kim 99 defa bu ismi söylerse ve üzerine üflerse o kimse her kısım tutuklanmaktan ve hapsedilmekten korunacaktır. ” Ya Muhyi ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, kalbi manen dirilir, maddi ve manevi zararlardan emin olur.

EL-MÜMİT

(Ölüm Veren)

 Kim kendi nefsine sahip olamıyorsa ve nefsine yenik düşüyorsa yatarken Allah’ın bu ismini söyleyerek elini göğsüne koyarak uyursa kötü düşüncelerden uzak durur. ” Ya Mümit ” diyen bir Müslüman bu isme devam ederse kötü duyguların şerrinden kurtulur.

EL-HAYY

(Diri Olan)

 Kim bu ismi günde 100 kez söylerse hastalıklardan uzak olur. Kim, bu ismi gül suyuna okur içerse hastalığı şifa bulur. Gece ağlaması olan çocukların yüzüne 99 kez okunup üflenirse çocuklar rahat uyur.

EL-KAYYUM

(Üstün Yöneten)

 Vücudunda eklem rahatsılığı olan kimse, sabah namazıdan güneş doğana kadar ” El Kayyum ” ismini okursa ağrısız sızısı diner, görev ve mesleğinde başarıya yükselmek isteyen bu ismi şerifi birkağıda yazarak üzerinde taşırsa emeline ulaşır.

EL-VACİD

(Herşeyi Bulan)

 Zeka arttıran bu ismi şerifi okuyanın zekası açılır, kaybettiği eşyasını bulur, zorlu bir iş öncesi okunursa basiret artar. Sabah uyanınca yataktan çıkmadan 40 kez okunması evin bereketini çoğaltır. İhlasla ” Ya Vacid ” diyen bir Müslüman bu isme devam etse, hilelerden ve hilecilerin şerrinden emin olur. Maddi ve Manevi zenginliğe kavuşur.

EL-MACİD

(İkramı Zengin Olan)

 Yeni bir işe başlayan veya işyeri açan kimse bu ismi çokça okursa Allah’ın zengin lutfundan faydalanır. Misafirliğe gidilen eve girmezden önce okunursa o evin bereketlenmesine vesile olur.

EL-VAHİD

(Benzersiz Tek Olan)

Kişi bu ismi her sabah 999 kez okursa içindeki vesveseden ve korkuların hepsi hafifler kaybolur. Çocuğu olmayan bir kimse hergece ve sabah 1000 kez okursa Allah evlat nasip eder.

ES-SAMED

(Muhtaç Olmayan)

 Kim aldığı her abdest sonrasında ismi 33 kez okursa bütün ihtiyaçları temin edilir, sabah uyanınca 40 kez okunursa gün boyu işi gücü sıkıntısız geçer. Samed, herşeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu varlık demektir. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılayan Allahtır. İhlasla 99 kez Samed ismini okuyan hastanın borçlunun ihtiyacı yerine gelir.

EL-KADİR

(Güç Kudret Sahibi)

 Bir kimse çıkacağı yolculuk yapacağı iş ağır geliyorsa bu ismi ezanlar okunurken bitene kadar okursa işi, yolculuğu hafifler. Aralarında husumet olana okunup üflenirse aralarında barış sağlanır.

EL- MÜKTEDİR

(Sonsuz Kudreti Olan)

 Kişi uykudan uyanınca ” Allahümme ehya ve emut Ya Mutedir. ” diye okursa bütün işleri kolaylaşır.

EL-MUKADDİM

(İleri Ve Önceye Alan)

Çocukların geçimsiz ve huysuz olan bir kimse bu ismi kağıda yazar ve yastığına iliştirirse çocuk itaatkar ve uyumlu olur.

EL-MUAHHİR

(Geri Ve Sona Erdiren)

 Günahkar bir kimse bu ismi çokça zikrederse kamil bir tövbe etmiş olur, kötü alışkanlıkları terk eder. İşlediği suçlardan soğur. Gece 100 defa okursa ilahi nusrete yakın olur.

EL-EVVEL

(Herşeyden Öncelikli Olan)

Kim Cuma namazı öncesi ve sonrasında 99 defa okursa muradına ermiş olur, ameliyat öncesi okuyanın işi kolaylaşır, sağlık bulur.

EL-AHİR

(Sonu Gelmeyecek Olan)

Kim bu ismi şerifi her sabah okuyarak evden çıkarsa karşılaşacağı zorluklar sona erer. Yolculuğa gurbete çıkan kişi bu ismi okuyarak çıkarsa sevdiklerine kavuşur.

EZ-ZAHİR

(Aşıkarane Açan)

Sinir ve ruh hastalıkları çeken kimse abdestli olarak kıbleye yönelip bu ismi 99 defa okursa Cinlerin şerrinden nazar ve büyüden emniyetli olur. Göğsü daralan içi sıkılan kişiler bu ismi okuyup rahatlarlar.

EL-BATIN

(Gizli Olan)

 Her sabah 33 ve her gece 41 kez okunursa kendisine gizli saklı oynanan oyunlar ağrı ve sancıları gidermek için 99 kez okunması şifa verir.

EL-VALİ

(Büyük Yönetici)

 Evinde kavga ve huzursuzluk olanların bu ismi bir kağıda yazıp odalara yerleştirmesi ve her sabah 33 defa okunması o evde geçimsizlik ve kavgayı sona erdirir.

EL-MÜTEALİ

(Herşeyden Yüce Olan)

 Şiddetli bir bağ ağrısı olan ve hastalığı derinleşen kimse bu ismi bir bardak suya 1000 kez okur ve o suyu içerse şifaya erişir.

EL-BERR

(Her İşi Güzel Olan)

 İçki, fuhuş gibikötü alışkanlıkları olan kimseye bu ismi hergün 33 defa okunursa bu belalardan kurtulur. Gece korkudan ağlayan bebeğe okunursa korkusu diner.

ET-TEVVAB

(Tövbeleri Kabul Buyuran)

İşlediği günahlardan dolayı nedamet duyup her gece ve sabah 100 kez bu ismi okuyup gözyaşı döken kimsenin tövbesi Allah indinde makbul olması inşallah muteberdir. Tövbe derken sürekli bu isimle başlanılmalıdır. Kulun tövbesi tekerrür ettikçe Tevvab olan Allah Teala’dan da kabül tekerrür eder. ” Ya Tevvab ” diyenin günahlarının silinmesi umulur.

EL-MÜNTEKİM

(İntikam Alan)

 Haksızlığa uğrayan bir kimse bu ismi ezanlar okunurken bitene kadar okursa karşılaştığı haksızlık biter, mağduriyeti geçer. Allah onun intikamını alır, hesabını sorar.

EL-AFÜVV

(Bağışlaması Çok Olan)

 Kim her sabah bu ismi 1000 defa okursa Allah o kulun günahlarını bağışlar. Bağışlanmayı dileyen bu ismi çokça zikretmelidir.

ER-RAUF

(Çok Esirgeyen)

 Hiddeti çok sinir hastalığına yakalanan kimse bu ismi her namaz sonrasında 10 kez okursa öfkesi diner. O kimse yumuşak huylu olur.

EL-MALİKÜL-MÜLK

(Her Mülkün Sahibi)

 Ev alamayan, evi yurdu olmayan kimse her sabah bu ismi yürürken okursa Allah ona mülk nasip eder.

ZÜL-CELAL-İ VE’L İKRAM

(Yücelik Ve İkram Sahibi)

 Kim bu ismi çok çok okumaya ihtimam gösterirse Allah-u Teala onu izzet ve büyük mertebe vererek onu hiçbir şeye muhtaç olmayacak hale getirecektir.

EL-MUKSIT

(Adl ve İnsafı Ayakta Tutan)

 Kim bu ismi hergün okumaya devam ederse; o kimse şeytanın vesveselerinden korunacaktır. Caiz olan bir maksadı veya bir işi yapmak için 700 defa bu ismi okunursa; Maksat ve işi okuyan kimseye hasıl olacaktır.

EL-CAMİ’

(Herşeyi Toplayan)

 Kimin akrabaları çeşitli yerlere dağılmışsa Allah’ın bu ismini kuşluk vakti 10 defa okusun. Her bir okumada bir parmağını kapatsın, sonunda kapalı parmaklarını ağzına sürsün Onlar toplanacaktır. Kaybolan şeyin bulunması için ” Allahümme Ya Camiunnasi Liveymin la raybe fihi ecmi betne dalaleti ” okunursa bulunur.

EL-ĞANİYY

(Herşeyden Müstağni)

 Kim, hergün bunu 70 defa söylerse Allah-u Teala berreket verecektir. Ve o kimse hiçbir kimseye muhtaç olmayacaktır.

EL-MUĞNİ

(İhtiyaçsız ve Zengin Yapan)

Kim bunu 111 defa namaz başında ve sonunda 11 defa salu şerif söyleyerek sabah ve yatsı namazından sonra okursa Allah-u Teala ona maddi ve manevi zenginlik verecektir. Bu ismi okuduktan sonra Müezzimmil suresi okunur.

EL-MANİ’

(Engelleyen)

Kimin eşi ile arası iyi değilse o kimse yatatağa uzanırken 20 defa bunu okusun aralarındaki çekişme bitecek sevgi oluşacaktır. Eğer önemli ve hüsniyetli bir maksat ve iş varsa onu elde etmek için bu isim çok sayıda söylenirse maksat ve iş hayırlı bir şekilde hasıl olacaktır.

EL-DARR

(Zarar Veren Şeyleri Vücuda Getiren)

 Kim Allah’ın bu ismini Perşembe günü 100 defa okursa; Maddi ve manevi bütün belalardan korunacaktır. Ona Allah’u Teala’ya yakınlık hasıl olacaktır.

EL-NAFİ’

(Fayda Veren Şeyleri Yaratan)

 Kim, gemide veya herhangi bir şekilde yolculuk yapıyorsa ve yolculuk yapacağı şeye bindikten sonra bunu çok sayıda söylerse bütün belalardan korunacaktır. Kim bir iş başlarken 41 defa bu ismi derse, o iş istediği gibi olacaktır.

EL-NUR

(Nurlandıran)

 Kim, nur suresini Perşembe akşamı 7 defa okuduktan sonra 1001 defa Allah’ın bu ismini okursa Allh-u Teala onun kalbini ilahi nurla nurlandıracaktır.

EL-HADİ

(Doğru Yol Gösteren)

 Kim elini açıp gökyüze kaldırarak, Allah’ın bu ismini çokça okursa Ona bir hidayet nasip olacak ve marifet ehlinden yanı o kişi yüce Allah’ın dostlarından sayılacaktır.

EL-BEDİ’

(Örneksiz Şeyleri İcat Eden)

 Kim yatsı namazından sonra ” Ya Bedi-ul-acaibi bil hayr ya Bedi ” bunu 999 defa, 11 güne kadar okursa o kimse hangi iş için okumuşsa onun işi olacaktır. Kim zorluk anında ” Ya-Bedi-us-semavati vel-ardı ” 440 defa okursa o zorluktan kurtulacaktır.

EL-BAKİ

(Herzaman Bulunan)

 Kim, Allah’ın bu ismini 999 defa Perşembe akşamı okursa; Allah-u Teala o kimseyi her zarardan koruyacaktır ve onu iyi amelleri kabul olacaktır.

EL-VARİS

(Herşeyden Sonra Mevcut Olan)

 Kim güneş doğarken 99 defa Allah’ın bu ismini okursa ” Ya Varisu ” onun içinde bulunduğu belalar üzüntüler bitecektir. Kim Allah’ın bu ismini akşamla yatsı arasında 33 defa okursa o kişi perişanlıktan korunacaktır.

ER-REŞİDU

(Olgunluk Ve Hidayet Veren)

 Kim her hangi bir mesele hakkında ne yapacağını bilmiyorsa akşamla yatsı arasında 99 defa bu ismi okursa ona rüyasında yol gösterecektir ve onun kalbine ne yapacağı ilham edilecektir. Eğer Allah’ın bu ismini hergün zikrederse onun bütün problemleri bitecektir ve onun kazancında ilerleme olacaktır.

ES-SABUR

(Çok Çok Sabırlı Olan)

 Kim güneş doğmadan önce bunu 33 defa okursa, o gün bütün belalardan korunacaktır. Aynı zamanda onun düşmanları ona zarar veremeyecektir. Kim zor bir duruma düşmüşse 999 defa okursa, içinde bulunduğu zorluktan kurtulacaktır.

http://vimeo.com/9719001

Paylaşabilirsiniz...