Konya ve Havalisinde Sınanmış Yerler

Konya ve Havalisinde Sınanmış Yerler

Eski Konya’lıların; şefaatları ile şifa umulan, sınanmış bazı ziyaret yerleri vardır.  İlgilenenlere faydalı olur ümidiyle aşağıya sıralıyoruz :

1) Akıl hastaları : Bozkırın AVDAN köyündeki tekkeye,

2) Kuduz köpek ısıranlar (Dalayanlar) : Konyanın Gilisira köyü civarındaki ÎLYAS BABA tekkesine,

3) Bağa—Ur hastaları : Beyşehir ile Seydişehir kazaları arasında bulunan GÖYREKLÎ köyüne,

4) Vaktinde yürümeyen çocuklar : Konyada Sadr-ed-din-i Konevî türbesi civarındaki ÎMAM-I BAĞAVΑye,

5) Yüzünde ve vücudunda sivilce çıkanlar ve kaşınanlar : Konyada Tuzcular içindeki BULGUR DEDE tekkesine,

6) Temregi hastalıkları için : Konyada Aşmalı mescid yanında TEMREVÎ BABA türbesine,

7) Ağrı ve sızı çekenler : Karaman kazasının İBRALA köyündeki tekkeye,

8) Ağzı ve yüzü çarpılanlar : Kadmhanının MÎDANLI köyüne,

9) Tabak hastaları : Konyada Sırçalı mescid yanındaki TABAKHANE‘ye,

10) Yarım ağrılılar : Hadim kazasının DEDEM köyüne,

11) Yürek kakkını hastaları : Konyada ŞEMSÎ TEBRÎZÎ türbesine,

12) Isıtmalılar : Konyada Söylemez tekkesi civarında PÎREBÎ tekkesine,

13) Yılancık hastaları : SARAYÖNÜ‘ndeki tekkeye,

14) Hasta çocukların ölüm kalım durumlarını öğrenmek için : Konyaya bağlı Hocacihan köyündeki MURSAMAN tekkesine,

15) Kızılyel hastaları : Konyada Araplar mahallesinde AKCAMİ yanındaki bir evde bulunan kuyuya,

16) îstiska ve yorgaca hastaları : Konyada Evdireşe köyü yanında HASAN köyüne,

17) Hafagan hastalığına yakalananlar : Konya AKYOKUŞ‘taki türbeye,

18) Murad dileyenler : Konyada Meramdaki TAVUS BABA‘ya (muradı olursa bu türbeye 1 kilo tuz hediye ederdi.)

19) Südü kaçan anneler : Konyada Dede bahçesi civarındaki SÜT Tekkesine,

20) Çocuğu olmayanlar : Bozkırın Erdoğan köyü tekkesi veya Konyanın Hatunsarayı yolu üzerinde bulunan ŞEYH HASAN Tekkesine,

21) Sarılık hastaları : Bozkır yolu üzerinde SARIKIZ köyündeki yatara,

22) Karasevdaya tutulanlar : Konyada Lise binası arkasında TAHÎR ÎLE ZÜHRE tekkesine götürülürler veya giderlerdi.

Yukarda yazılı tekkeler ve buralardaki yatarlara, ocaklardan adamlara adaklar yapılırdı. Ağızları çarpılanlar ocaktan adama müracaat ederler o da bir pabuçla ağızlarını düzeltirdi. Kuduz köpek ısıranlar da ocaktan olanların evlerindeki köpek başı ile tedavi edilirlerdi.

Yürek kakkmı hastaların göğüslerine, kalblerinin üstüne Şems tekkesinde bir kaşık ile basarlardı.

Mursamana götürülen hasta çocuklar türbenin içine yatırılırmış, uyuması ölümüne, ağlaması yaşamasına delâlet edermiş.

Konya Tarihi- İsmail Hakkı Konyalı

Paylaşabilirsiniz...