Ay: Mart 2022

Anasayfa » 2022 » Mart
Bismillâhirrahmânirrahîm “…İyilik ve takvâda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın!..” Mâide Suresi, 2. “ Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” Hz. Muhammed...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin…” Bakara Suresi, 172. “ “…Bir kimse Allah yolunda uzun seferler...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi ise daha...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır....
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Allah Teâlâ buyurdu ki: «Bu, sâdıklara sadâkatlarının faide vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Ey Rasûlüm!) Affedici ol! İyi ve güzel olan şeyleri emret! (Delil kabul etmeyen ısrarcı) câhillerden yüz çevir.” A’râf Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler…” İsrâ Suresi, 53. “ Bedende hiçbir uzuv yoktur ki, Allâh’a, dilin lüzumsuz ve çirkin...
DEVAMINI OKU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbg9IvIex3B7gEhM_ZI6NMaS79kiCOQB8
DEVAMINI OKU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbg9IvIex3B6UgBQrpibJfdz_zEsKAKx3
DEVAMINI OKU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbg9IvIex3B5TY7Jf8IEqUT3CrFLNsVr1
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allâh hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü hamde...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Duâlarına şu sözleri de ekle. De ki: «Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah! Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliğidir. Allah katında olan; inanıp Rablerine güvenen, büyük günahlardan...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; bilakis, onlar diridirler. Rabbleri katında rızıklanmaktadırlar…” Âl-i İmran, 169. “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sâhiplerinindir.” Kasas Suresi,...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…” Hucurat Suresi, 11. “ Müslüman...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm ” Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. O’na ancak güzel sözler yükselir...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Nihayet o gün (dünyâda yararlandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette hesâba çekileceksiniz.” Tekâsür Suresi, 8. “ Hayat şartları sizinkinden daha...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “(Rasûlüm!) Söyle: Ey îman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.” Mü’minûn Suresi, 3. “Lüzumsuz şeyleri terk etmesi, kişinin iyi...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ (Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “…(Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonun Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!” Hûd Suresi, 112. “ Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah’a ibâdet ederim.” Zümer Suresi, 14. “Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan az...
DEVAMINI OKU
Bismillâhirrahmânirrahîm “ Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir…” Bakara...
DEVAMINI OKU
12