Hayırlı bir gün – 30-03-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin…”

Bakara Suresi, 172.

“ “…Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Zekât 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân 3)

“  Helal lokmadan ilim ve hikmet doğar, aşk ve rikkat hasıl olur. Bir lokmadan haset, tuzak, cehalet ve gaflet husule geldiğini görürsen onun haram olduğunu anla.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî  1641-42

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, israfa ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı bizi koru; bağışta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle bizi düzelt; gideri gelire göre ayarlamayı bize öğret; lütfunla bizi savurganlıktan koru; rızkımızı helal yollardan ver; harcamamızı iyilik kapılarına yönelt; gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı bizden al.

Allah’ım, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama açtırmayalım; karnımıza helal ettiğinden başkası girmesin; dilimiz Senin açıkladığından başkasını konuşmasın; bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim; azabından koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunları, riyakârların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca Senin için yapalım; Senden başka bir amacımız olmasın. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...