Hayırlı bir gün – 02-01-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

” Ancak (yaptığı kötülüklerden) vazgeçip îmân ederek sâlih ameller işleyenler var ya, işte Allâh onların kötülüklerini iyiliklere (günahlarını sevaplara) çevirir. Allâh çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.”

Furkân Suresi, 70.

“ Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenâlık yapanlara da fenâlık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenâlık yapanlara karşı aynı şekilde mukabelede bulunmayıp iyilik yapabilmektir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Tirmizî, Birr, 63

“Kötü huylu insanların zahmetlerini çekip sabretmek, bulut gibi halka faydalı olmak gerek. Acınmış ve Allah’ın rahmetine erişmiş ümmetin arasında ol. Ahmet (a.s.)’in sünnetini bırakma, onun emirlerine tamamıyla uy, onun dışına çıkma.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: -20884- 85

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! bizi aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya; terkedene iyilikle karşılık vermeye; esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; ilişkisini keseni, ilişkide bulunmakla mükâfatlandırmaya; gıybetimizi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.

Allah’ım, adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte, güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada, (her halükârda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimizi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimizi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle bizi. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...