Hayırlı bir gün – 02-01 -2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“…Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.”

İsra Suresi, 34

“Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak dikilip bu falanın vefâsızlık alâmetidir diye ilân olunacaktır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Cizye 22, Edeb 99, Hiyel 99; Müslim, Cihâd 11-17)

“ Aşk vefalı olduğu için, vefalı olan kimseyi satın alır. O, vefasız adama bakmaz. İnsan, bir ağaca benzer. Ahdi de, ağacın kökü gibidir. Kökün gelişmesine, onu sağlamlaştırmaya çalışmak gerekir. Düzeni bozuk ahit, çürümüş köktür. Çürümüş kökün ağacı da meyve vermez. Ağacın dalları, yaprakları yeşil bile olsa, kök çürümüş olduktan sonra bir faydası yoktur. Aksine ağacın yeşil yaprakları bulunmasa da, kökü sağlam ise, sonunda o ağaçtan yüzlerce yaprak baş gösterir, el açar. Bilginle gururlanma, ahdini hatırla, onu tutmaya bak. Çünkü bilgi, kabuğa benzer. Ahit ise, onun içidir, özüdür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 17326-31

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, Senin güç ve kudretin olmaksızın hiçbir şey yapamayacağımızdan bizi kendi güç ve kudretimizle baş başa bırakma. Huzuruna çıkmak için diriltileceğimiz gün bizi utandırma; dostlarının önünde bizi rüsvay etme. Seni anmayı unutturma bize; şükrünü giderme bizden; yanılma zamanlarında, nimetlerine cahil olanlar gafletteyken, şükründen ayırma bizi; verdiğin nimetlere karşı Seni övmeyi, yaptığın iyilikleri itiraf etmeyi ilham et bize.

Paylaşabilirsiniz...