Hayırlı bir gün – 02-12-2020

“Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler…”

Hucurat Suresi, 11.

“ Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr 31. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23)

“Aklını başına al da, benliğe kapılarak dostu küçük görme, onu incitme ki, o dost, sana düşman olmasın! Senin sevdiğin Rabb’inin yarattığı bütün mahlukata (insanlara, hayvanlara, bitkilere), ya Allâh rızâsı için, yâhut da kendi canının rahat etmesi, huzûr içinde yaşaması kasdı ile iyilikte bulun, onları sev!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -14395-96

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Başkalarının hatalarını ve zaaflarını seçip çıkarmaya ayarlı bir bakıştan Sana sığınırız. Bize, kendi hatalarını görmekten, başkalarınınkini görmeye hâli kalmayacak göz lutfet… Bizi, sırdaş olabilen, sırdaş kalabilen, güvenilen ve peygamberinin «emîn»lik sıfatıyla boyanmış olan biri et. Bizi nasip ettiklerini hor, hakir ve çirkin görmekten gözlerimizi kurtar. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...