Hayırlı bir gün – 03-11-2011

  

“ Elif. Lâm. Mîm. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”

(Ankebût Suresi, 1,2,3.)

“ Mü’min bir erkek veya kadın; nefsinde, çoluk çocuğunda, malında imtihâna uğrar, tâ ki Allâh’a temiz ve günâhsız kavuşsun…”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

“ Sen bir cefâda bulunursan, noksandan, hatâdan kurtulup kemâle, olgunluğa yönelmeni isteyerek, senin kulağını çeker, yâni Allâh terbiye için sana bir dert, bir belâ verir. Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbîhi terk edince zahmete, sıkıntıya düşersin, sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı gelir, çatar. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı bir çeşit ihtardır. Bir çeşit terbiyedir. Devam edegeldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma demektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat ve selam eyle, Allah’ım! Kalp katılığından, gafletten, azgınlıktan, zilletten, tembellikten, küfürden, fısktan, nankörlükten ve ikiyüzlülükten sadece Sana sığınıyoruz. Sen bizleri koru Ya Rabbi! Allah’ım, bize taşıyamayacağımız kadar yük, çekemeyeceğimiz kadar, ağırlık verme, Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme.  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...