Hayırlı bir gün – 05-01 -2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

” İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”

Kâf Sûresi 18.

“ Îmânın en üstün mertebesi, nerede olursan ol, Allâh’ın seninle beraber olduğunu bilmendir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Heysemî, I, 60

“Sen, kör bir insan gibi elini uzat, Allah’ın ipine yapış. Cenab-ı Hakk’ın “Yap” diye emrettiği, “Yapma” diye nehyettiği buyruklarından başka bir şeyin etrafında dolaşma. Allah ipi nedir? Nefsin isteklerinden kurtulmak, heva ve hevesi terk etmek… Bu nefse uyuş, bu heva ve heves, Ad kavmine bir kasırga kesilmiştir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî, T.Mevlevî: 23897-23898

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allahım! üzerimizde olan kudretin hakki için bize rahmetinle teveccüh et. Sen tevbeleri kabul eden azim merhamete sahibsin. Allah’ım, hilm u keremin hakkı için bizi affeyle, bağışla. Sen mağfiret edici ve hilm sahibisin. Allah’ım, halimizi bilirsin, Sen bizlere merhamet et. Zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Allah’ım! Bize olan malikiyyetin hürmetine, bizi nefsimize hakim kıl ve nefsimizi bize musallat etme. Zira dilediği gibi yapan Melik ve Cebbar Sensin. Ya erhamerrahimin, Âmin…

Paylaşabilirsiniz...