Hayırlı bir gün – 05-10-2018

“Müşrikler kendi inkârlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah’ın mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır. Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.” 

Tevbe Suresi, 17-18.


 “ Mescidler ne için yapılmışlarsa ancak o maksatlarla kullanılacak mekânlardır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Mesâcid 80, 81)


“ Ey sâlik; sen sûretten geç ve şöhretten kaç. İsim ve lakaptan mânâya sığın. İktida edilecek, uyulacak, kimseyi halinden ve amelinden sor; onun mahiyyetini halinde ve amelinde ara!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 13723-24

Allâh’ım!, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, emirlerine itaatte niyetimize sebat ver; Sana kullukta basiretimizi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et bizi. Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize  Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...