Hayırlı bir gün – 06-04-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Namazı devam üzere kıl! Gerçekten namaz, fahşâdan, yâni çirkinlik, edebsizlik, fuhşiyyat ve münkerden; aklın ve dînin beğenmeyeceği uygunsuzluk ve günahtan meneder.”

Ankebut Suresi, 45.

“ Namaza durduğunda sanki son namazın gibi kıl! Yarın pişman olacağın şeyi söyleme; insanların (gâfilâne) arzu ettiklerine arzu duymağı bırak!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (İbn-i Mâce, Zühd, 15)

“ Bize doğru yolu gösteren, bizi kötülüklerden alıkoyan namaz beş vakitte kılınır; hâlbuki âşıklar, daima namazdadırlar. O gönüllerdeki aşk, başlardaki ilahî sevgi ne beş vakitle yatışır; ne de beş yüz bin vakitle geçer gider.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 23074-75

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım! Namazlarımızı, gerçek mânâ ve hikmetiyle edâ edilen ve bir mi’râc mâhiyetiyle senin ulvî vuslat ve müşâheden ile şereflenen namazlardan eyle! Namazlarımız, gözlerimizin nûru, gönüllerimizin her iki cihânda da sürûru olsun! Allah’ım! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...