Hayırlı bir gün – 06-08-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Onlar bir kötülük yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar yaptıkları günahlarda, bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükâfatları, Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. Hayırlı ameller yapanların mükâfatı ne güzeldir.”

Âl-i İmrân Suresi: 135-136.

“ Yapılan günahlardan pişmanlık, tevbedir. Günahlarına tevbe eden kimse sanki o günâhı işlememiş gibi olur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( İbn-i Mâce, Zühd, 30/4252 )

“Aklını başına al da, bir iş için “yarın yaparım” deme. Ki, ömründen birçok yarın geçti. Hemen tevbe ve istiğfar ile işe başla ki, ekin mevsimi tamamıyla geçmesin. Manasız sözlerden dilini tut. Paran varsa, onları fukaraya vermek için avucunu aç. Ceset hasisliğini bırak ve cömertliği ileri sür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 5230-31

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et; sevmediğin günah alışkanlığından kurtar. Allah’ım, tövbe ettikleri halde daha sonra tövbelerini bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan Sana sığınırız. Şu halde, bu tövbemi, ardından tövbeye ihtiyaç duymayacağım, geçmişteki günahların izlerini yok edecek, gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl.

Allah’ım, Kitabının muhkem ayetinde, kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini (Şûra/25), tövbe edenleri sevdiğini (Bakara/222) söylemişsin. O halde, vaad ettiğin gibi tövbemizi kabul et; garanti ettiğin gibi kötülüklerimizi affet; şart koştuğun gibi sevgini bizim için gerekli kıl. Allah’ım, Sen tövbeyi emretmiş ve kabul buyuracağını söylemişsin; dua etmemizi istemiş ve icabet edeceğini vaad etmişsin. O halde Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve tövbemi kabul buyur; rahmetine olan ümidimi ye’se dönüştürme. Hiç kuşkusuz, Sen, günahkârların tövbesini kabul buyuransın; suç işleyip de Sana dönenlere pek merhametlisin. Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...