Hayırlı bir gün – 06-12-2011

 

“ Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.”

(Şems Suresi, 9 -10)

“ Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Mala mülke fazla sarılma ki, vakti gelince kolayca bırakabilesin! Hem kolayca verip gidesin, hem de sevab kazanasın! Sen, seni sımsıkı tutana sarıl ki, evvel de O’dur, âhir de O’dur. O’nu bulmak istiyorsan, gönül gemini batıracak ne kadar nefsânî sıkletler varsa içinden çıkarıp at ki, murâdına nâil olasın.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat ve selam eyle, Allâh’ım, bize kötülüğü emreden nefsimizin şerrinden sana sığınırız!.. Bize fücûru değil, takvâyı emreden sâlih ve sâdık dostlar ihsân eyle!.. Bize, doğduğumuz andaki gibi tertemiz bir şekilde dünyanın kirlerine bulaşmadan huzuruna erişen kullarından olmamızı nasîb eyle!.. Âmin!..

 

 

Paylaşabilirsiniz...