Hayırlı bir gün – 07-01-2021

“ Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, «Biz ancak ıslah edicileriz» derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.”

Bakara Suresi, 11-12.

“ Mü’minlerin; birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte bir vücut gibi olduklarını görürsün. Bu vücudun herhangi bir uzvu muzdarip olduğu takdirde; diğer kısımlarının da uykuları kaçar, ateşler içinde onun ıstırabını duyarlar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66

“ Başa gelen büyük felâketlerle insanlar imtihan edildikleri zaman, yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün zerreler Allâh’ın orduları olurlar da onun emrini, buyruğunu yerine getirirler.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevî, Şefik Can, 4. Cilt, 783

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! İslâm âlemine birlik, dirlik ve muzafferiyet ihsân eyle. Ey imdat isteyenlerin yardımcısı ! Kâfirlerin, zalimlerin, katillerin, zulmü ve katliamı altında ki kardeşlerimizin imdadına yetiş. Zalimin ve kafirin zulmü altında olan mazlumlara nusretini gönder. İslâm Ordusunu muzaffer eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...