Hayırlı bir gün – 07-03-2018

“Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıkları ile övülmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır.”

Âl-i İmrân Suresi: 188


” Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Müslim, Îmân 78)


“  Ey hayır ve şerri bilmeyen; evvelâ kendini imtihan et de sonra başkasına sıra gelsin. Ey filan; kendini imtihan edecek olursan başkalarını imtihan etmekten el çekersin.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:12825-26

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve bizi ifrat ve tefrite düşmekten koru, itidalli olmaya muvaffak et. Bizi dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bize nasip et. Allah’ım, Bizim işimizde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve Sana güzel kulluk etmemizi nasip eyle. Bize sağlam bir kalb, doğru konuşan dil ver. Bize Senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden bizi koru ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...