Hayırlı bir gün – 07-03-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“De ki: Ben dinimde ihlâs ile ancak Allah’a ibâdet ederim.”

Zümer Suresi, 14.

“Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan az amel bile sana kâfî gelir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Hâkim, IV, 341)

“Kederlendinse, kalbinde gam hissettinse, tevbe istiğfar et, Allah’tan bağışlanmanı dile, çünkü gam, Allah’ın izni ile gelir, yaptığı işi Allah’ın emri ile yapar. Allah dilerse, gamın tâ kendisi neşe olur. Ayak bağının tâ kendisi de âzadlık kesilir, hürlüğe sebep olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 833-34

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım! Din ve azmimde sebatı, rüşdümde azimeti, iyi işlere azmetmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Her şeyden salim ve huşu sahibi kalbi, dürüst ahlaka sadik ve zakir lisana sahib olmayı, nimetine şükür ile güzel ibadet ve makbul amellerde bulunmamı Senden isterim. Bildiğin bütün iyilikleri Senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden Sana sığınırım. Bildiğin bütün günahlardan sana tövbe ederim. Sen bilirsin ben bilemem. Bütün gizli şeyleri en iyi bilen Sensin.

Allah’ım! Geçmiş-gelecek, gizli-aşikare ve Senin bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret et. İlk ve son, herşeye kaadir ve her gizliyi bilen Sensin. Allah’ım! irtidadı kabul etmeyen imanı, tükenmeyen nimetleri, “Huld” Cennetinde Resul-i Ekrem Muhammed aleyhisselama arkadaşlığı Senden isterim. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...