Hayırlı bir gün – 07-07-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Yemin olsun şafak vaktine; On geceye; Çift olana ve tek olana;Geçip gitmekte olan geceye. Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?”

Fecr Suresi, 1-5.


“Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Buhârî, “ʿÎdeyn”, 11; Tirmizî, “Ṣavm”, 52; Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 61;) 

“ Hacca gidenler, neden hiçbir ses duymadan, hiç bir cevap almadan “Lebbeyk, lebbeyk!” diye çağırırlar. Onlar, “Neden durmadan lebbeyk diyoruz” diye düşünürler mi? Hakikatte Hacca gidenlere, şu “Lebbeyk” demeyi nasip ediş, onlara bu lütuf ve ihsanda bulunuş, her lahza Allah’tan gelen bir sestir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 21274-75

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım; can, mal ve evlât imtihanlarında cümle ümmet-i Muhammed’e yardım eyle. Bizleri fedâkâr kullarından eyle. Dînine yardım edip, en zor zamanlarda ilâhî nusrete nâil olan bahtiyarlardan kıl bizleri. Rabbimiz, hac ve kurbanın mânâ ikliminde, Senin rızan için gayret ve fedakârlıklarla müzeyyen bir ömür yaşayıp son nefesimizle ebedî bir bayram sabahına uyanabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle.  Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...