Hayırlı bir gün – 07-09-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle, yaptığınız infak ve sadakalarınızı boşa çıkarmayın!”

Bakara Suresi, 264

“Helâl maldan verilen her bir sadakayı, Rahmân olan Allâh (kudret) eliyle alır ve kabul eder.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Zekât, 63 )

“ Mademki ekiyorsun, asıl ekilecek yere ek de, birine karşı yüz bin elde et.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17652

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! israf etmemize engel ol; rızkımızı zayi olmaktan koru; malımızı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak (sadaka ve zekat) ettiklerimiz hususunda iyilik etmenin yolunu göster bize. Âmin… Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...