Hayırlı bir gün – 07-11-2018

“Andolsun ki, Resûlüllah da sizlerden Allah’ı ve ahiret gününü ummakta olanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.”

Ahzab Sûresi 21.


 “ Kıyamet gününde bana en yakın ve katımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Benden en uzak ve katımda en sevimsiz olanınız ise, çok konuşan, lüzumsuz ve uzun konuşanlarla, kibirli olanlarınızdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Sünen-i Tirmizî, c. IV, s, 370)


“ “(Ey Muhammed! (s.a.v.))O halde sen bu sebatsız dünyadakilerin elinden tut da onları katar katar hakikat ve sebat âlemine götür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -13904

Allâh’ım!, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! bizi onun (Kur’an’ın) ipine sarılanlardan, müteşabihlerinden sağlam kalesine sığınanlardan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığının parıldamasına uyanlardan, lambasıyla aydınlananlardan ve hidayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle.

Allâh’ım!, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve Kur’an vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir; iyilerin güzel huylarını bize ver; bizi gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında senin rızanı kazanmak için onu (Kur’an’ı) ayakta tutanları izlemeye muvaffak eyle. Böylece bizi, onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle; nuruyla aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...