Hayırlı bir gün – 07-12-2011

 

“ Ve hem Rabbinizden mağfiret dileyiniz. Sonra O’na tevbe ediniz ki, sizi müsemma olan ecele kadar güzel bir nîmet ile müstefit etsin ve her fazilet sahibine fazlını versin. Ve eğer yüz çevirirseniz şüphe yok ki, sizin üzerinize büyük bir günün azabından korkarım.»

(Hud Suresi, 3.)

“İnsanoğlunun herbiri hatakârdır. Ancak hatakârların en hayırlısı tevbekâr olanlarıdır.”

Hz. Muhammed (s.a.v.)

“Tövbenin batı tarafında bir kapısı vardır, kıyamete kadar açıktır. O kapı, güneş batıdan doğuncaya dek açık kalacaktır; o kapıdan yüz çevirme!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Ey kalpleri nurlandıran, süsleyen, kalplerin sevgilisi Rabbimiz! Bizim her şeyimiz Sensin. Bize, bizi arındıran, Senin muhabbetine döndüren, Sana sevgili olmamızı sağlayan bir tevbe nasip et. Senin rızana aykırı tüm şeylerden, Senin muhabbetini ortadan kaldıran gözümüzün bakışından, gönlümüzün hatırasından, dilimizin anlatışından ve organlarımızın davranışlarından dolayı Senden afv ve mağfiret diliyoruz. Âmîn…

Paylaşabilirsiniz...