Hayırlı bir gün – 08-03-2018

“…Kadınlarla iyi geçinin, Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.”

Nisâ Suresi: 19

“Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Tirmizî, Radâ’ 11)

“ İnsan, yiğitlikte Zaloğlu Rüstem bile olsa, Hamza’dan bile cesur olsa yine de hükmetme hususunda karısının esiridir.Görünüşte su, ateşten üstündür; Fakat ikisinin arasına bir tencere (sevgi) girdi mi ateş o suyu kaynatır, buharlaştırır, yok eder. Görünüşte su nasıl ateşten üstünse sen de kadından üstünsün; fakat hakikatte ona mağlupsun, onu istemektesin. Kadınlar, akıllı erkeklere karşı galip gelirler, fakat cahil kişiler kadınları mağlup ederler. Bu tür cahiller, sert ve kaba olan insanlardır. Bunlarda acıma, lûtfetme, sevme duygusu azdır; çünkü yaratılışlarında hayvanlık duygusu üstündür. Sevgi ve acıma insanlık özelliğidir, hiddet ve şehvet ise hayvanlık. Kadın, Hak nurudur, sevgili değil; sanki yaratıcıdır (doğurgan) yaratılmış değil!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:2437-42

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Allah’ım! bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine Senden başka sevk eden yoktur. Bizi kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülüklerinden ancak Sen korursun.

Allah’ım! bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm mü’min erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden koru. Korkusundan, Senden güvence dilediğimiz şeylerden bize güvence ver; dualarımızı işit; gaflet ettiklerimizi bize ver; unuttuklarımızı bizim için koru ve böylece bizi salihlerin derecelerine, mü’minlerin mertebelerine ulaştır. Ya Rabbi, bizi sabreden ve şükredenlerden eyle! Âmin ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...