Hayırlı bir gün – 08-09-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Allah’ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın; o zaman, “İşittik ve itaat ettik” demiştiniz. Allah’tan korkun; şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir.”

Mâide Suresi, 7.

“ Allah Teâlâ sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil, kalblerinize ve amellerinize bakar” (Müslim, Birr 34).

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr 34)

“ Cenâb-ı Hakk Mâlikülmülk’dür, her kim ona secde eder ve emrine itaat gösterirse bu toprak ve fânî âlemden başka ona yüzlerce mülk verir. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 13119

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hiyanetten temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Sen bize yardım et.  Allah’ım, emirlerine itaatte niyetimize sebat ver; Sana kullukta basiretimizi sağlam kıl. Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize. Hiç kuşkusuz, Sen, çok ihsan eden kerem sahibisin. Ya  Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...