Hayırlı bir gün – 08-10-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Müminler müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah’la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah’adır.”

Âl-i İmrân Suresi – 28

“ Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Ebu Davud, Edeb 19,; Tirmizi, Zühd 45

“Gönlün Haman’a doğru akıyorsa Haman cinsindensin, yok Mûsâ (a.s.)’ya doğru giderse, noksan sıfatlardan berî olan Allâh’a mensubsun. Eğer ikisine de meylin varsa, ikisine de gönlün kayıyorsa, nefsin ve aklın birbirine karışmış demektir. Bu durumda içinde bir savaş var demektir. Çünkü nefis ile akıl çarpışmaktadır. Kendine gel, aklını başına al da, aklı üstün getir, nefsini yen, ez!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 15106-15108

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ya Rabbi! Müslümanlara ve İslama yardım et! İçerdeki ve dışarıdaki düşmanlarımıza karşı bizleri daima duyarlı ve uyanık eyle. Bu hususta bizlere, güç kuvvet, sabır ve metanet, birlik ve beraberlik ihsan eyle! Allah’ım! İslâm âlemine birlik, dirlik ve muzafferiyet ihsân eyle. Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini Müslümanların ve insanlığın uyanmasına vesile eyle Allah’ım!

Ey imdat isteyenlerin yardımcısı ! Kâfirlerin, zalimlerin, katillerin, zulmü ve katliamı altında ki kardeşlerimizin imdadına yetiş. Zalimin ve kafirin zulmü altında olan mazlumlara nusretini gönder. Ya erhamerrahimin… . Âmin…

Paylaşabilirsiniz...