Hayırlı bir gün – 08-12-2011

 

“…Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”

(Yusuf Suresi, 87.)

“ Allah Teâlâ’nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Yabani hayvan yavrusuna bu sebeple şefkat gösterir. Allah, o doksan dokuz rahmeti kıyâmet günü kullarına merhamet etmek için yanında alıkoymuştur.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)

“ Böyle ihsan sâhibinden ümit kesmek yakışmaz. Siz ellerinizle, onun rahmet halkasına yapışın. Nice işler vardır ki, önce güç görünür. Sonra o güçlük açılır, o zorluk geçer, gider. Ümitsizlikten sonra, nice ümitler kör olur. Karanlığın arkasından nice güneşler doğar.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat ve selam eyle, Ey bağışlaması ve mağfireti bol “Gafûr” olan Allah’ım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi hak yoldan çevirme! Katından bize rahmetinle muamele et. Ey acele ve kızgınlıkla davranmayan “Halîm” olan Allah’ım! Ümit dolu kalbimizi boş çevirme makamından. Yegâne dayanağımız ve sığınağımız Sensin. Ey daima affeden “Gaffar” olan Allah’ım! Ellerimiz boş, yüreğimiz ümit dolu olarak Sana geldik, mahrum eyleme bizi bağışlamandan. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...