Hayırlı bir gün – 09-01-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay hâline!”

Hümeze Suresi, 1


“ Kıyâmet günü kat kat ibadetlerle gelir. Alınır alınır, o gıybet ettiği kimseye verilir. Kul hakkı olan kimseye verilir. Hattâ en sonra onun günahlarını alır Cehennemlik olarak gider.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Müslim, Birr, 59; Tirmizî, Kıyâmet, 2; Ahmed, II, 303, 324, 372)


“Ey gâfil insan! Fil yavrusunu kebap edip yiyen kişiler gibi sen de Allâh’ın kullarının etlerini yiyor, yâni onları çekiştiriyorsun. Onların bulunmadıkları yerlerde kötülüklerini söylüyor, günaha giriyorsun. Aklınızı başınıza alın; sizin ağzınızı koklayan Allâh’tır. Temiz olandan, doğru olandan başka o muayeneden kim canını kurtarabilir? Yazıklar olsun o kişiye ki, mezarda onun ağzını koklayacak olan ya Münker’dir veya Nekir! O büyük meleklerden ne ağız kokusunu, yâni dünyada edilmiş gıybet kokusunu gizlemeye imkân vardır, ne de bir ilaç bulup ağzı hoş bir hale getirmeye, yâni pis kokan ağzın kokusunu gidermeye zaman vardır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:7837-38-39-40

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, bize, sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzaklaşmayı, niyetin doğruluğunu ve ihtiramları korunması gereken kimseleri tanımayı ihsan et; bize hidayete erişmek ve ona sabit kalmakla ikramda bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve mârifetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arıt; ellerimizi zulüm ve tecavüzden alıkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hıyanetten koru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat. Âmin… Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...