Hayırlı bir gün – 09-08-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Muhakkak ki ayların sayısı, Allah Teâlâ’nın indinde, Cenâb-ı Hakk’ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri on ikidir. Bunlardan dördü haram olanlardır. İşte bu, doğru bir hesaptır. Artık o aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz.”

Tevbe Suresi, 36.

“ ….Gecenin en hayırlı (vakti) ortasıdır. Ayların en faziletlisi ise ‘Muharrem’ dediğiniz Allah’ın ayıdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Nesâî, es-Sünenu’l-Kubrâ, Menâsik 283, c.4, s.233, h.no:4202)

“ Allah her şeyi görür, görür ama onun güzel huylarından birisi de, günahları ve ayıpları örtmektir. Ancak, haddi aşanın yaptığını ortaya kor. Onu rezil eder.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Şerhi 22100

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, Sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyoruz. Ve içimizde, bize kötülüğü emreden nefsimizle mücadelemizde Senden yardım diliyoruz. Bizi Sana yaklaştıracak meşguliyetleri nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbimiz. Rahmetinle bizleri kuşat, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...