Hayırlı bir gün – 09-10-2020

“…Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder…”

Yusuf Suresi, 53.

“ En azılı düşmanın nefsindir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, I, 143

“Gönlün Haman’a doğru akıyorsa Haman cinsindensin, yok Mûsâ (a.s.)’ya doğru giderse, noksan sıfatlardan berî olan Allâh’a mensubsun. Eğer ikisine de meylin varsa, ikisine de gönlün kayıyorsa, nefsin ve aklın birbirine karışmış demektir. Bu durumda içinde bir savaş var demektir. Çünkü nefis ile akıl çarpışmaktadır. Kendine gel, aklını başına al da, aklı üstün getir, nefsini yen, ez!”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 15106-07-08-09

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım!, ayaklarımızı yolun üzere sabit kıl, kaydırma. Allah’ım!, Senden başka maksudumuz yoktur, başka maksatlara salıverme. Ey Rabbimiz, bizleri kibir ve gurur, şaşkınlık ve şımarıklıklardan muhâfaza buyur! Nefsimizi tanıyarak Sana kulluk ve ibâdet dolu bir hayat yaşayan sâlihlerden eyle! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...