Hayırlı bir gün – 10-07-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”

Bakara Sûresi 284.


“ Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah`a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1; Müslim, İmaret, 155)


“…Cennet aletle yapılmamışlardır. Orası amellerden, iyi, yararlı işlerden, niyetlerden yapılmıştır.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 12931

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey Rabbim bütün varlığımı Sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu Sana havale ettim, yönelişim Sanadır, korkum da ancak Sendendir, Senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine Senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân etdim ey Rabbim!  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...