Hayırlı bir gün – 10-08-2018

“Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler…”

Kasas Suresi, 55.


“ Ya hayır söyle ya sus!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Edeb, 31, 85; Rikâk, 23; Müslim, Îmân, 74; Lukata, 14)


“Lokma da, nükte de kâmile helaldir. Sen kâmil değilsin. Yeme ve dilsiz gibi ol, söyleme. Sen kulaksın, yani dinleyeceksin; o dildir, yani söyleyecektir. Cenab-ı Hakk, dinleyecek kulaklar için, “Susun” buyurmuştur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 1618-19

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, kalplerimizin gizli niyetlerini, uzuvlarımızın hareketlerini, gözlerimizin işaretlerini ve dillerimizin konuştuğu sözleri sevabını gerektiren şeylerle ilgili kıl ki, mükâfatını hakkedecek bir iyiliği kaçırmayalım; cezalandırmanı gerektirecek bir kötülüğü de işlemeyelim. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...