Hayırlı bir gün – 11-08-2022

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hemde lâyıktır.”

Hadîd Sûresi 24.

“Cömert insan, Allâh’a, Cennetʼe ve insanlara yakın; Cehennem ateşine uzaktır. Cimri ise, Allâh’a, Cennetʼe ve insanlara uzak; Cehennem ateşine yakındır! Câhil cömert, Allah Teâlâ’ya cimri âbidden daha sevimlidir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Birr, 40/1961)

“ …Ey ilâhi; infak ve tasadduk edenleri doyur, verdikleri her dirheme bedel, kendilerine yüz binlercesini ihsân et. İlâhi; hasislere de dünyada ziyân üstüne ziyandan başka bir şey verme”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 2228-29

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle. Allah’ım, yoksullarla birlikteliği bize sevdir; güzel sabırla onlarla birliktelikte bize yardım et. Fani dünya malından bizi nasipsiz ettiğin şeyleri, kalıcı hazinelerinde bizimiçin biriktir. Dünyanın değersiz mal ve metaından bize bahşettiklerini komşuluğuna ulaşmak, yakınlığına kavuşmak ve cennete ağmak vesilesi kıl. Hiç kuşku yok, Sen büyük lütuf sahibisin; Sen cömertsin, kerem sahibisin. Ya Erhamerrahimin…  Âmin…

Paylaşabilirsiniz...