Hayırlı bir gün – 11-09-2021

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir. ”

Enfâl Suresi 25.

“Şüphesiz bahtiyar kimse, fitnelerden uzak kalandır. Bir musibete uğradığında sabredendir. Yazıklar olsun fitneye sebebiyet verenlere ve destek olanlara!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Dâvûd, Fiten ve Melâhim, 2 )

“…Sen de başına gelen musibetlere, belalara sabret ki, en doğru dürüst tesbih budur. Hiç bir tesbih sabır derecesine varmamıştır. Sabret ki, sabır, ferahlığın neşenin anahtarıdır. Sabır, sırat köprüsüne benzer; cennetse öbür taraftadır…”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 7079- 7080

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Mihnet düğümleri Seninle çözülür; zorluklar sınırı Seninle aşılır; kurtuluş ferahlığına Seninle kavuşulur! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Önemli işler için çağrılan Sensin; musibetlerde sığınılacak Sensin; felaketleri defedecek olan Sensin; sıkıntıları giderecek olan Sensin. Ya erhamerrahimin, içinde bulunduğumuz kardeşi kardeşe düşüren fitne musibetini, felaketini, sıkıntısını gideriver Allah’ım!, gideriver Allah’ım!, gideriver Allah’ım! Kafirlerin oyunlarını boz, mü’minlere feraset ver Allah’ım…

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya salât eyle ve dünyanın çeşitli yerlerinde zor durumda olan tüm müslüman kardeşlerimize mağfiret et, esirge ve bağışla, Hasta ve zor durumda olan kardeşlerimize Sen şifa ve yardım eyle, sıkıntılarını gideriver Allah’ım!

Hamd Senindir, bizleri belalardan koruduğun için; şükür Sanadır, bizlere verdiğin nimetlerden ötürü. Öyle bir hamd ki, tüm hamd edenlerin hamdini geride bıraksın; öyle bir hamd ki, yeri ve göğü doldursun. Hiç kuşkusuz, Sen, ağır minnetlerle minnet koyan, büyük nimetler bahşeden, az hamdi kabul buyuran, şükrün azına da mükâfat veren, ihsanı güzel olan kerem sahibisin. Senden başka ilah yoktur; dönüş Sanadır.   Ya erhamerrahimin… Âmin….

Paylaşabilirsiniz...