Hayırlı bir gün – 12-03-2018

“ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”

Bakara Suresi, 169


“Bir kul dünyâya karşı zâhid olduğu zaman Allah onun kalbinde hikmeti bitirir, diline hikmeti konuşturur, ona dünyanın ve nefsinin ayıplarını gösterir. Bir kardeşinizin zühd yolunu tuttuğunu görürseniz ona yakınlaşın ve onu dinleyin. Çünkü ona artık hikmet verilmiştir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Deylemî, Hadis no: 6217 )


“Mideni reyhana, güle alıştır da, peygamberlerin elde ettikleri hakikati, hikmeti elde et, onların gıdasını bul. Mideni şu samandan, arpadan vazgeçir. Reyhan ve gül yemeye başla. Ten midesi, insanı samanlığa doğru çeker; gönül midesi ise, reyhanlığa doğru götürür. Samanla, arpayla beslenen hayvan kurban olur. Hakk nuru ile gıdalanan da Kur’an olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:18636- 39

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Sana kulluk vazifesini yerine getirmekle ahiretimiz için çalışma isteği ver bize. Onun (kulluğumun) içtenliğine kalbimiz tanık olsun; bize galip olan durum dünyaya meyilsizlik olsun; iyi işleri şevkle yapalım; cezalarının korkusuyla kötü işlere yaklaşmayalım. Ve bize bir nur ver ki, insanlar arasında onunla yürüyelim; karanlıklarda onunla yolumuzu bulalım; hak ile batıl birbirine karıştığında, şüpheye düştüğümüzde onunla aydınlanalım. Rabb’imiz, cümlemizi, ilmini irfân hâline getirip mârifetullâhın sırlarından nasîb alan kullarından eyle. Âmin… Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...