Hayırlı bir gün – 12-03-2019

 “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne de evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allâh’ın vaadi hakikattir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allâh’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın!”

Lokmân Suresi, 33.

 ” Mü’min, günâhını şöyle görür: O, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. «Dağ üzerime düşer mi?» diye korkar durur. Fâcir (günahkâr) ise, günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 3 ;)

“ Günahta ısrâr ve kötülüğü âdet edinirse basar-ı basîretine toprak doldurmuş olur; o günahı görmez ve o vicdan azâbını hissetmez. Tevbe ve istiğfâr etmesini düşünmez de, o günah, onun kalbine iyi görünür; neticede ise dinden, îmândan olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 7313-14

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! gaflet uykusundan, batılı hakka yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, içimizin kötülüğünden, küçük günahı önemsememekten, şeytanın bizi kuşatmasından, zamanın başımıza dert açmasından Sana sığınırız. Allah’ım! günahımızı Senden başka bağışlayacak olan yoktur. Her türlü eksiklik sıfatından münezzehsin Sen. Allah’ım! günahlarmızı bağışla,   Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...