Hayırlı bir gün – 13-03-2018

“  (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. ”

Enam Suresi, 104.


“ Mü’minin firâsetinden sakınınız! Çünkü o, Allâh’ın nûruyla bakar.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)(Tirmizî, Tefsîr, 15)


“ Akıllılar önceden ağlar; sonunda tebessümlere gark olurlar. Ahmaklarsa, önceden kahkahalara boğulur, sonra da başlarını taşlara vurarak ağlarlar. Ey kişi! Firâsetli olup işin sonunu başlangıçta iken gör de cezâ gününde pişmanlık ateşiyle yanıp tutuşma!..”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:9320-21

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, emirlerine itaatte niyetimize sebat ver; Sana kullukta basiretimizi sağlam kıl. Dinimiz ve bedenimizde sıhhat, emniyet ve selamet, kalbimizde basiret, işlerimizde ilerleme, Senin için haşyet, Senden korkma, bize emrettiğin itaatleri yerine getirme, nehyettiğin günahlardan sakınma nimetleriyle lütufta bulun bize. İşlerimizde başarılı olabilmemiz için hakkımızda hidayetini artır. Hiç kuşkusuz, Sen, çok ihsan eden kerem sahibisin. Amin… Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...