Hayırlı bir gün – 13-09-2018

“…Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür.”

Hûd Suresi, 114.


 “ Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allâh’a ve âhirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, İmâre, 46; Nesâî, Bey’at, 25)


“Bütün iyilikleri, lütufları, Hakk’ın lütfu, Hakk’ın iyiliği olarak bil. Bütün insanları, onun ihsanı olarak kabul et. Bizde bulunan bütün duyguların bize duyurdukları, hissettirdikleri, hoşluklar, güzellikler de, onun ihsanının, lütfunun birer aksidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)   Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -23566 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, bize, Sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzaklaşmayı, niyetin doğruluğunu ve ihtiramları korunması gereken kimseleri tanımayı ihsan et; bize hidayete erişmek ve ona sabit kalmakla ikramda bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve mârifetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arıt; ellerimizi zulüm ve tecavüzden alıkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hıyanetten koru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat.  Ya erhamerrahimin… Âmin….

Paylaşabilirsiniz...