Hayırlı bir gün – 13-12-2018

 “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”

Yunus Suresi, 57.


 “ Kur’an’a sımsıkı sarılınız, onu önder ve rehber edininiz. Çünkü Kur’an, âlemlerin Rabbi Allah’ın mübarek bir kelâmıdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Fethu’l-Kebir, c.2, s.2374)


“   Kuran’ın hükümlerini tutar,kıssalarından hisse alırsan can kuşuna ten kafesi dar gelir. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî 1541

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Yâ Rabbî! Vatanımızı, milletimizi Kur’ânsızlık, îmânsızlık ve ahlâksızlıktan muhâfaza buyur! Şu fânî âlemde Kur’ân-ı Kerîm’in gerçek ihtişâmına bürünerek cennet hayâtı yaşamayı ve feyizli Kur’ân neslinin devâmını nasîb eyle! Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...