Hayırlı bir gün – 15-02-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.”

Zariyat 19

“Kim bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun bir sıkıntısını giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, “Zikr”, 38.)

“ Kanaatten hiç kimse canından olmadı. Hırs ile de hiç kimse sultan olmadı.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 18559

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle, Gaybi bilmen ve her şeye olan kudretin hürmetine, Gizli ve aşikare haşyet üzere bulunmamı, hiddet ve sükunette adaletten ayrılmamamı, zenginlik ve fakirlikte itidali ve zatinin cemaline bakmanın zevkini ve sana ulaşmanın aşk ve hevesini senden ister; zarar veren şeylerin mazeretinden ve sapıtan fitnelerden sana sığınırım. Allah’ım, hayrı işlemeye, şerri terketmeye, nimetlere şükretmeye, sünnetlere uymaya, bid’atlerden kaçınmaya, marufu (iyiliği) emretmeye, münkerden (kötülükten) sakındırmaya, batılı kınayıp horlamaya, hakkı destekleyip yüceltmeye, yolunu şaşırmışa doğruyu göstermeye, güçsüze yardımcı olmaya, mağdurun imdadına koşmaya bizi muvaffak et, Ya Erhamerrahimin. Âmîn…

Paylaşabilirsiniz...