Hayırlı bir gün – 16-06-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”

Ra’d Sûresi 28.

“ Allah’ı zikretmek için bir araya gelen topluluğu rahmet sarar, melekler kuşatır ve onların üzerine sekinet iner ve Allah onları kendi nefsinde zikreder. ”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Zikir, 39; Tirmizi Deavât, 7 )

“Allâh’ı zikretmek, tertemiz bir haldir. O tertemiz hâl gelince, temizlik erişince; pis hâl, pislik yükünü toplar, dengini bağlar, dışarı çıkar gider. Zıtlar zıtlardan kaçar. Nasıl ki güneş doğunca gece dayanamaz, kaçar gider! Allâh’ın tertemiz adı, ağza gelince, yâni zikir başlayınca, ne pislik kalır, ne de gam ve keder.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:7916-18

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, hayatımı her türlü hayrın artmasına, ölümümü her türlü kötülükten kurtuluşa vesile kıl. Allah’ım korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden Sana sığınırım. Allah’ım, bizleri hidayette olan ve hidayete ulaştıranlardan eyle. Boşa geçen ömürden, cimrilikten, fakirlikten Sana sığınırım. Sana ibadet etmede, Sana şükretmede, Seni zikretmede bizlere yardımcı ol. Allah’ım Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Âmin… Ya Rabbe’l-âlemin.

Paylaşabilirsiniz...