Hayırlı bir gün – 16-08-2018

“(Resûlüm!) Sen afyolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”

A’râf Suresi, 199.


“  …Kul başkalarının hatâlarını affettikçe Allah da onun şerefini ziyâdeleştirir…”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Birr, 69 )


“ Belayı gidermenin çaresi, sitem etmek, zulüm etmek değildir. Onun çaresi affetmektir, bağışlamaktır, kerem etmektir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 22995

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım, yasakladığın halde bana kötü bir laf eden, menettiğin halde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helallık almadan ölüp giden ya da halen hayatta olan kullarına, bana yaptıkları kötülüklerini bağışla; beni incittikleri için onları cezalandırma; hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme; benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsvay etme. Benim, onları böylesine cömertçe affetmemi ve karşılık beklemeden kendilerine verdiğim bu sadakayı, sadaka verenlerin en temiz sadakalarından ve Sana yaklaşma çabasında olanların en üstün bağlantılarından kıl. Onları affetmeme karşılık Sen de beni affet; onlar için yalvarışıma karşılık Sen de bana acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğu yakalayalım, nimetinle kurtuluşa erişelim  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...