Hayırlı bir gün – 16-11-2018

“ Andolsun ki, Resûlüllah da sizlerden Allah’ı ve ahiret gününü ummakta olanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır.”

Ahzab Sûresi 21.


 “ Kıyamet gününde bana en yakın ve katımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Benden en uzak ve katımda en sevimsiz olanınız ise, çok konuşan, lüzumsuz ve uzun konuşanlarla, kibirli olanlarınızdır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Sünen-i Tirmizî, c. IV, s, 370.)


“(Ey Muhammed! (s.a.v.))O halde sen bu sebatsız dünyadakilerin elinden tut da onları katar katar hakikat ve sebat âlemine götür.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi -13904

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Ey Rabbim! Senden bildiğimiz ve bilmediğimiz hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyoruz. Ey Rabbim Resûl’ünün Senden istediğini istiyoruz, Resûlünün Sana sığındığı şeyden biz de Sana sığınıyoruz. Allah’ım bizim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır. Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...