Hayırlı bir gün – 17-01-2021

 

“ (Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.”

Zümer Suresi, 18.


“ Müminin zekâsından, ferâsetinden sakının, çünkü o Allah’ın nûru ile bakar ve görür.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizi, Şerh-i Tuhfe, Ebvabü-t Tefsir, c: 8, sh: 555)


“ Kalp (sahte) altını da, halis altını da mihenk taşına vurmayınca, anlayamazsın. Allah, her kimin ruhuna mihenk taşı koymuşsa, o kimse, “yakin”i şüpheden ayırt eder.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:296-97

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allah’ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Mazlumları zalimlerin zulmünden ve elinden kurtar. Zalimlerin oyunlarını boz Allah’ım. Kulun, Peygamberin, Seçtiğin, Dostun, Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Habîbin ve Resûlün olan Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.), onun bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer Peygamber ve Resûllere (a.s.) , melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına salât ve selâm eyle  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...