Hayırlı bir gün – 17-03-2021

“…Allah, kendini beğenen ve durmadan böbürlenip duran kimseyi sevmez.”

Nisâ Suresi, 36.


“Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Müslim, Birr, 69


“ Bahar mevsiminde bir taş yeşerir mi? Toprak gibi mütevâzı ol ki senden renk renk güller ve çiçekler yetişsin!.. ”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 1907

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Bizleri bir an dahî benliğimize bırakmayarak, samimî tevâzu ehli eyle. Bizleri ve nesillerimizi; Zâtına boynu bükük, gözü yaşlı birer kul, Habîbine lâyık ve tâbî bir ümmet ve mü’minlere karşı merhametli ve alçak gönüllü birer müslüman eyle. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...