Hayırlı bir gün – 17-03-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir.”

Fatır Suresi, 38.

“Eminliği, güvenirliliği (emaneti) olmayanın imanı yoktur; ahdine vefası, verdiği sözüne sadakati olmayanın dini yoktur ”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Müslim, Birr, 33

“Ey zengin! Sen Allâh’ın huzuruna yüz çuval altın götürsen, Cenâb-ı Hakk buyurur ki: “Ey getirdiği yükler altında iki büklüm olan kişi. Bana gönül getir, gönül.” Eğer o gönül senden razı ise, ben de senden razıyım. Ama gönül senden yüz çevirmişse, ben de senden yüz çeviririm. Ben sana bakmam, gönüle bakarım. Ey can! Armağan olarak bana gönül getir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)  Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 17052-53-54

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve kalbimizi sevgin için boşalt; zikrinle meşgul et; korkun ve haşyetinle ona hayat ver; özleminle ona güç ver; onu Sana itaat etmeye istekli kıl ya Erhamerrahimin. Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Rabbimiz nefislerimizi ve nesillerimizi edepli ve hayâlı kullarından eyle. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...