Hayırlı bir gün – 17-04-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.”

Bakara Suresi, 156


“Herhangi bir Müslümanın başına bir musibet geldiğinde, İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn / Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz derse, Allah ona daha hayırlısını verir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Müslim, Cenâiz, 6)


“ …Sen de başına gelen musibetlere, belalara sabret ki, en doğru dürüst tesbih budur. Hiç bir tesbih sabır derecesine varmamıştır. Sabret ki, sabır, ferahlığın neşenin anahtarıdır. Sabır, sırat köprüsüne benzer; cennetse öbür taraftadır…”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 7079- 7080

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya salât ve selâm eyle. Allah’ım! Mihnet düğümleri Seninle çözülür; zorluklar sınırı Seninle aşılır; kurtuluş ferahlığına Seninle kavuşulur! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Önemli işler için çağrılan Sensin; musibetlerde sığınılacak Sensin; felaketleri defedecek olan Sensin; sıkıntıları giderecek olan Sensin. Ya erhamerrahimin,

Hamd Senindir, bizleri belalardan koruduğun için; şükür Sanadır, bizlere verdiğin nimetlerden ötürü. Öyle bir hamd ki, tüm hamd edenlerin hamdini geride bıraksın; öyle bir hamd ki, yeri ve göğü doldursun. Hiç kuşkusuz, Sen, ağır minnetlerle minnet koyan, büyük nimetler bahşeden, az hamdi kabul buyuran, şükrün azına da mükâfat veren, ihsanı güzel olan kerem sahibisin. Senden başka ilah yoktur; dönüş Sanadır. Ya erhamerrahimin… Âmin….

Paylaşabilirsiniz...