Hayırlı bir gün – 17-09-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.”

Fussilet Suresi, 34.


“Senden alâkayı kesenle sen ilgilen; iletişim ve irtibat ol. Sana haksızlık edeni affet. Sana kötülük edene iyilik et.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem)  (Ahmed, Müsned, 16999


“ Düşmanın bile olsa ona bağış yapman iyidir. Çünkü bu bağışın yüzünden düşman bile insana dost olur; Dost olmasa bile hiç değilse kini, düşmanlığı azalır. Çünkü bağışta, iyilikte bulunmak adeta kinin merhemidir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 6099-6100

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Rabbimiz Affede affede ilâhî affa lâyık hâle gelmeyi ve insanlığın dâimâ iyilik, güzellik ve hayrını gördüğü sâlih mü’minlerden olmayı hepimize müyesser kıl! Evliyâullâh’ın güzel hâllerinden hisse alarak Hakk’a yakınlığın hazzını gönüllerimizin tükenmez hazînesi eyle!.. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...