Hayırlı bir gün – 18-04-2024

Bismillâhirrahmânirrahîm

“…Allah katında en değerli olanınız, en çok takvâ sahibi olanınızdır…”

Hucurât Suresi, 13.


“ Sen ne kırmızı (tenli)den ne de siyah (tenli)den daha hayırlı değilsin! Onlardan ancak takvâ ile üstün olabilirsin!”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ahmed, V, 158)


“ İşin başı takvadır, Allah’tan korkmaktır. Din de, doğruluktadır. İki dünyada da kurtuluş bunlarla olur.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî:20664

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve şeytanın saptırmasına karşın bizi hidayetten faydalandır. Onun azdırmasına karşın bizi takvayla donat. Bizi onun helak yolunu değil, (Senin) rüşd yolunu kat etmeye muvaffak kıl. Allâh’ım!, Sana ibadette yararlanacağımız sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağımız boş vakit, amele dönüştüreceğimiz ilim ve itidalli olmamızı sağlayacak takva ver bize Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...