Hayırlı bir gün – 18-10-2023

Bismillâhirrahmânirrahîm

“ Onlara haksız bir saldırı yapıldığında elbirliğiyle kendilerini savunurlar.”

Şûrâ Suresi, 39.

“Şüphesiz ki insanlar zâlimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 8; Tefsîru sûre (5), 17. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 20)

“Âlemde halka imdat eden bir takım arslan adamlar vardır ki, mazlumların feryat ve istimdatlarını işitince, onların yardımlarına koşarlar. Zulüm görenlerin feryadını, onlar her yerden işitirler ve Hakk’ın rahmeti gibi o tarafa koşarlar. Dünya bozukluklarının direkleri, gizli hastalıkların hekimleri olan o zevat-ı kiram… Şefkat ve rahmetten ibarettirler. Hakk gibi illetsiz ve rüşvetsizdirler. Bunlardan birine, “Bu yardımı niçin yapıyorsun?” diye sorsan; o, “Mazlumun gam ve kederi ve biçareliği için” cevabını verir.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi 5880 – 84

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i mağfiret eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e rahmet eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e yardım eyle, zafer nasîb eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i muhâfaza eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i bir araya getir ve yekvücût eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i ıslah eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!

Allah’ım! Dünyanın çeşitli yerlerinde varlık mücadelesi veren kardeşlerimize rahmetinle, nusretinle muamele eyle! Onların bir an önce sıkıntıdan kurtulmalarını nasip eyle! Allah’ım! Gazze’de ve dünyanın muhtelif bölgelerindeki katliamlarda hayatını yitiren kardeşlerimize rahmet eyle! Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle! Allah’ım! Siyonistleri, Kahhar isminle kahru perişan eyle, Kahhar isminle kahru perişan eyle, kahru perişan eyle.

Allah’ım! İnsanlığın vicdanı olan aziz milletimizden yardımını esirgeme! İnsanlığa ve âlem-i İslam’a feraset, basiret, huzur ve dirlik lütfeyle! Bizleri insanlığını unutanlardan değil, insanca yaşayanlardan eyle Allah’ım! Ya Erhamerrahimin. Âmin…

Paylaşabilirsiniz...