Hayırlı bir gün – 19-02-2019

 “Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.”

Talâk Suresi, 3.

 “Kim çok istiğfar ederse Allah Teâlâ ona her türlü kederi için bir ferahlık, her türlü sıkıntısı için bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Ebû Davud, Vitr 26; İbn Mace, Edeb 57; Müsned, I, 28)

“ Helal lokmadan ilim ve hikmet doğar, aşk ve rikkat hasıl olur. Bir lokmadan haset, tuzak, cehalet ve gaflet husule geldiğini görürsen onun haram olduğunu anla.”

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Mesnevi, T. Mevlevî  1641-42

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle.  Allah’ım, israfa ve ihtiyaçtan fazla tüketime karşı bizi koru; bağışta bulunmak ve ifrat ve tefritten sakınıp orta bir yol izlemekle bizi düzelt; gideri gelire göre ayarlamayı bize öğret; lütfunla bizi savurganlıktan koru; rızkımızı helal yollardan ver; harcamamızı iyilik kapılarına yönelt; gurur ve kibir getirecek, zulme sürükleyecek, taşkınlığa sebep olacak malı bizden al.

Allah’ım, kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim; gözlerimizi eğlenceye dikmeyelim, ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım; ayaklarımızı harama açtırmayalım; karnımıza helal ettiğinden başkası girmesin; dilimiz Senin açıkladığından başkasını konuşmasın; bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim; azabından koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Sonra da bütün bunları, riyakârların gösterişinden ve ün tutkunlarının ün hevesinden arındır ki, işlerimizi yalnızca Senin için yapalım; Senden başka bir amacımız olmasın.  Ya erhamerrahimin, Âmin….

Paylaşabilirsiniz...